Velkommen til MapField

I forskningsprojektet MapField samarbejder forskere, virksomheder, myndigheder og landbrug om at udvikle innovative miljøteknologier, der skal være med til at beskytte det danske grundvand, vandløb og fjorde mod kvælstofforurening samtidig med, at der skabes bedre produktionsvilkår for landbruget. Projektet startede d. 1. oktober 2018 og løber til udgangen af 2021.

MapField vil kortlægge undergrundens beskaffenhed ned til få meters nøjagtighed, som er afgørende for præcise forudsigelser af vandets og kvælstoffets (N) vej og omsætning fra den enkelte mark.